ibrahim104 @ hotmail.com

İçerideki;
Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için, koalisyon sistemlerinde bir partinin temel amacı birinci parti olmanın da ötesinde alabileceği en yüksek oyu almak, başka açıdan tek başına iktidar olabilmek için tüm nüfuz sahibi kişi ve gruplarla azami işbirliği yapmak. Dünyanın gizli bir savaşın içinde olduğu ve olmaya devam edeceği dönemlerde ülkesinin güçlü kalmasını hatta yön verici olmasını isteyen bir kimsenin belki de zorunlu olduğu bir durum. Nüfuz sahibi deyince medya patronları, zengin iş adamları, dernek ve vakıflar, aşiret liderleri bunların birkaç örneği. Peki, bu gruplar destekleri karşılığında bir şeylerden nemalanmak veya bir şeyleri yönetmek istemeyecekler mi? Muhakkak isteyecekler ve alabildikleri kadarını da alacaklardır. Bu da toplumsal adalet ve eşitliğin önünde en büyük engeli oluşturmaya devam edecek. Başkanlık sisteminin bu durum için getirisi ne olabilir? Öngörülen sistemde tek başına iktidar için belirli milletvekili ihtiyacı yoktur. Halkın en fazla oy verdiği ve üzerinde uzlaşılabilecek bir parti olmak yeterlidir. Burada nüfuz sahibi olup da bunu kötüye kullanan grupların desteğine muhtaç olunmamaktadır. Bu açıdan başkanlık sistemi; toplumsal yapının temizlenip, ayrılıkları bir kenara bırakarak (şimdiden görüldüğü gibi) adalet üzere tekrar tanzim edilmesinin inşallah sebebi olacaktır.

Dışarıdaki;
Temel iddialarımızdan hatta dünya Müslümanlarının temel iddialarından birisidir: Türkiye İslam dünyasının öncü ülkesidir. Akla gelen soru şu: Hangi ülke, 10 - 15 milletvekilinin istifası ile hükümeti devrilebilecek veya 4 sene sonrasında tek başına iktidar ile istikrarlı bir yönetim kurulup kurulamayacağı belli olmayan bir ülkeyi takip eder? Cevap belli yanında dursa da takip etmez. Zaten dünyada söz sahibi ülkelerin hiçbirisinde bizimkisi gibi kâğıttan kule şeklinde bir hükümet sistemi yok. Dünya Müslümanlarının liderlik koltuğu yıllardır boş ve üzerinde Türkiye yazıyor. Çünkü tarihsel ispatı, kültürel birikim ve tecrübeleri ile liderlik potansiyeline sahip tek ülke şu an Türkiye. Başkanlık sistemi ile farklı gruplar birbirine yaklaşacak, ihtilaflar azalacak ve her seçimden sonra halkın ekseriyetinin istekleri doğrultusunda sadece ülke insanımız için değil, tüm dünya Müslümanlarının takip edebileceği muktedir bir iktidar ve başkan oluşacak. İnşallah yeni sistem ülkemizin öncülüğünün potansiyelden gerçekliğe geçişinde en önemli adımlardan birisi olacak.

Bu ve benzeri büyük ideal ve hedefler doğrultusunda başka örnekler verilebileceği gibi kötü senaryo varsayımlarına dayanarak ürkekçe olumsuz örnekler de verilebilir. Ancak yüksek bir medeniyet mirasının sahibi bizler için asıl olan; her türlü politik hesap ve kıskaçtan arındırılarak içeride halkı, dışarıda ise ülkemizi tam temsil yetkinliğine sahip bir sistemin kurulmasıdır.