Yayın İlkelerimiz


YAYIN İLKELERİMİZ

Gerçeklik ve Doğruluk

Haber7tepe’nin gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtmak en temel görevidir. Bilgileri net bir şekilde ortaya koyacak, soru işaretlerine, kafa karışıklığına ve manipülasyona yol açabilecek muğlaklıktan uzak duracaktır.

Tarafsızlık ve Adil Olmak

Haber7tepe, haber yaparken tarafsız ve adil kalacak; siyasi, toplumsal veya ekonomik ideolojilerin geçmişte yaşanan, halihazırda vuku bulan ya da gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan çatışmalarında taraf olmayacaktır.

Bağımsızlık

Haber7tepe; devletten, özel çıkar çevrelerinden ve siyasi partilerden bağımsız olacaktır. Kamuoyu, siyasi, ticari ya da kişisel çıkarların kuruluşun yayın politikası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığına inancı sağlanacaktır.

Özel Hayat

Haber7tepe, bilgi toplama ve haber yapma sürecinde meslek ilkelerini akıldan çıkarmayacak ve gazetecilik konumunun bize özel hayatı ihlal etme hakkı vermediğini hiçbir zaman unutmayacaktır.

Ayrımcılık ve Nefret Söylemi

Haber7tepe, haberlerinde hiçbir şekilde kışkırtıcı veya ayrımcı bir dil kullanmayacaktır. Doğrudan haberle ilgili olmadıkça gazeteciler bir kişiyi veya bir grubu dili, inancı, ırkı, toplumsal cinsiyeti, cinsel kimliği veya toplumsal sınıfı ile tanımlamayacaktır.

İnternet Bilinci Geliştirme

Haber7tepe, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapacaktır.

Eğitici olmak

Haber7tepe, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapacaktır.

Cevap Hakkına Saygı

Haber7tepe, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunacaktır.

Güvenilirlik

Haber7tepe, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenerek bu güveni korumak için çalışacaktır.

habersistemim: buki